Strategi för arbetet med vattenrelaterade frågor på Länsstyrelsen i Västmanlands län

På Länsstyrelsen i Västmanlands län hanteras frågor med påverkan på vattenmiljöer i många olika sammanhang och av samtliga enheter. Uppdragen och uppgifterna är av olika karaktär, från handläggning av ärenden till projekt, specifika miljöundersökningar eller samordningsuppdrag. Genom den här strategin reds en del av de vattenrelaterade begreppen ut och en genomlysning av Länsstyrelsens arbete görs. Strategin är ett avstamp inför det fortsatta arbetet med de vattenrelaterade frågorna, där utmaningen är att komma tillrätta med de miljöproblem som finns i länets vatten och att därigenom skapa en hållbar vattenanvändning i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_06&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss