Klimatstrategi för Västmanlands län

Klimatstrategi för Västmanlands län är framtagen av Länsstyrelsen, som en fördjupning av insatsområdet Hållbar energi och klimatanpassning inom det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. På detta sätt förvaltar Länsstyrelsen även det regionala miljömålet Begränsad klimatpåverkan och de två regeringsuppdragen om energiomställning respektive klimatanpassning. I del A beskrivs fokusområden för arbetet med Begränsad klimatpåverkan och Energiomställning. Dessa är Bygga bo, Transporter, Industri och företag, Konsumtion och Förnyelsebar energi. Fokusområdena har valts utifrån de grundläggande behoven om att samtidigt effektivisera energianvändningen, öka andelen förnybar energianvändning och minska den totala energianvändningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_12&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss