Bredbandsstrategi för Västmanlands län

Länsstyrelsen har i sitt regleringsbrev ett uppdrag att följa utvecklingen i länet inom ITinfrastrukturområdet, särskilt i mindre orter och glesbygd. Länsstyrelsen ska också arbeta för att förverkliga regeringens bredbandsstrategi och dess målsättning i länet. I en kartläggning som Länsstyrelsen i Västmanlands län genomförde 2011 identifierades många brister i länets ITinfrastruktur och hushållens och arbetsställens tillgång till bredband. Den befintliga IT-infrastrukturen i länet räcker inte till för att möta framtidens behov, och den räcker inte för att även vi i Västmanland ska kunna bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Inom länet finns stora digitala klyftor mellan stad och landsbygd, men också mellan kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_05&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss