Skyfallsliknande regn i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ängsö gods och socken

Denna rapport innehåller en översiktlig historik över Engsö gods och socken, som utgör större delen av Ängsö naturreservat. I rapporten redogörs även för bebyggelse och markanvändning på Utön, d.v.s. bebyggelsen söder om Engsö kyrka. Ett särdrag för Ängsö gård är att fastighetsstrukturen i stort sätt är bibehållen sedan medeltiden, vilket är i det närmaste unikt för landet för att gälla en hel socken. Bakgrunden till att fastighetsstrukturen i huvudsak behållits beskrivs i denna rapport. Dessutom saknar Ängsö i stort sett sentida eller icke agrara inslag och anläggningar. De äldre periodernas ”årsringar” har därmed inte suddats ut av senare tiders förändringar och rationaliseringar varför historiska förlopp kan avläsas på ett ovanligt tydligt sätt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_14&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss