Smådjur i nio västmanländska vattendrag år 2012

Denna rapport redovisar bedömning av naturvärden, ekologisk status och surhetsklass för bottenfauna i nio västmanländska vattendrag år 2012. I Västmanlands län har bottenfauna undersökts årligen sedan 2007 inom ramen för kalkeffektuppföljning, regional miljöövervakning och vattenförvaltning. Inom kalkeffektuppföljningen är syftet med undersökningen främst att följa om utförd kalkning haft önskvärd effekt på bottenfaunan i försurade vattenmiljöer. Inom den regionala miljöövervakningen undersöks bottenfauna på vattendragssträckor som har utpekats som värdefulla för att kunna följa utvecklingen av bottenfauna i vattendrag med höga naturvärden. Inom vattenförvaltningen bedöms bottenfaunans status i större vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_15&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss