Värna Vårda Visa. Ett regionalt program för skötsel och förvaltning av naturskyddade områden i Västmanlands län år 2012-2015

Naturvårdsverket har tagit fram ett nationellt Värna Vårda Visa-program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden år 2005-2015 (Naturvårdsverket 2011). Målet är att genomföra tankegångarna från regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2001) samt propositionerna Hållbart skydd av naturområden (2009) och Framtidens friluftsliv (2010). Värna Vårda Visa speglar de åtgärdsbehov som bedöms vara väsentliga för att uppnå målen i den nationella naturvårds- och friluftspolitiken och för att uppfylla de krav som internationella åtagande ställer när det gäller att bevara naturvärden i skyddade områden. Här presenteras ett regionalt Värna Vårda Visa-program för Västmanlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_21&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss