Strategi och riktlinjer för naturvårdsbränning i skyddade områden i Västmanlands län

Inom arbetet med förvaltning av skyddade området samt åtgärdsprogram för hotade arter har denna strategi tagits fram. Skogsbränder är en förutsättning för många arter och har under lång tid påverkat de ekologiska processerna i de svenska skogarna. Många av bränderna är kopplade till mänsklig verksamhet – hyggesbränder, svedjebränder samt av olyckshändelser. Intervallen mellan bränder varierar men historiskt det finns exempel på skogsbränder med brandintervall mellan 30-50 år. Inom länet finns två mer välkända äldre skogsbränder, dels Ölstabrändan som brann 1888 men även Granhammarsbrännan vilken brann 1914. Båda dessa områden gjordes till naturreservat utifrån de skogsmiljöer som bränderna gav upphov till.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_8&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss