Skarvar och fågelskär i Mälaren 2010

Föreliggande rapport presenterar 2010 års inventeringar av fåglar i Mälaren. För sjätte året i rad har Mälarens fågelskär inventerats och för sjunde året i rad har skarvarna i Mälaren räknats. Metoden har konsekvent varit densamma och därför kan de olika årens resultat jämföras med varandra. Fågelskären inventeras på samma sätt även i Vänern och Vättern och inventeringarna av sjöarnas fåglar är inordnade i ett gemensamt miljöövervakningsprogram där samarbete sker i frågor som rör bland annat inventeringsmetoder, datalagring, utvärdering och presentation av resultat. Aktuellt under 2010 har varit frågan hur inventeringsdata på bästa sätt kan tas om hand av datavärden Artdatabanken och på så sätt bli tillgängliga via webben för var och en som har intresse av resultatet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_23&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss