Ny i Västmanland. Nyckeltal för nyanlända flyktingars etablering

Hur ser situationen ut för nyanlända flyktingar i Västmanlands län? Vilka insatser tar de del av under de första åren och i vilken utsträckning leder introduktionen till egenförsörjning som det är tänkt? Detta är några frågor som den här rapporten ger svar på. Den visar också hur länet står sig i en jämförelse med hela riket när det gäller nyanländas introduktion. Undersökningen är ett försök att mäta ett antal nyckeltal vad gäller nyanlända flyktingars situation i Västmanlands län. Initiativet till mätningen har tagits av Länsstyrelsen inom projekt Flyktingsamverkan Västmanland, ett samverkansprojekt som medfinansieras av Europeiska Flyktingfonden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_16&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss