Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mälardalens unika parklindar - en skötselvägledning

Mälardalens bestånd av parklind är unikt i Europa. Parklinden är en korsning mellan skogslind och bohuslind som använts i park- och trädgårdsanläggningar alltsedan 1600-talet. Trädet är särskilt lämpat för ändamålet genom det raka växtsättet och dess beskärningstålighet. Parklinden utgör ett grundläggande element i många av våra parker och alléer, framför allt i herrgårds- och slottsanläggningar kring Mälaren. Idag är dock träden åldriga och inte sällan skadade till följd av felaktig eller bristfällig skötsel. I många fall saknas det även strategier för hur man på lång sikt ska sköta och föryngra anläggningarnas lindbestånd. Länsstyrelserna kring Mälaren har gått samman för att gemensamt ta fram en enkel vägledning med råd angående skötsel och föryngring av parklind i Mälardalen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Djur
  • Växter
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_25&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss