Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002 – 2007

Rikkärr är en mycket artrik naturtyp dit en speciell biologisk mångfald är knuten. Totalt omfattas minst 160 rödlistade arter, däribland många kärlväxter, mossor, snäckor, svampar, skalbaggar och fjärilar. Det stora flertalet av dessa kärr saknar skydd och markägarna känner inte alltid till att de har dessa värdefulla områden på sina marker. Den information som återges i denna rapport är därför mycket viktigt för att rikkärren inte skadas av misstag. I denna rapport redovisas de inventeringar av rikkärr som genomförts av Länsstyrelsen i Västmanlands län åren 2002- 2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_15&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss