Inventering av prickig stenfrömal (Ethmia dodecea) i Västmanlands län 2010

Prickig stenfrömal inventerades på Ridön i Mälaren under 2010. Denna mycket hotade fjärilsart, som omfattas av ett åtgärdsprogram, är i Sverige, endast säkert känd från Ridön i Västmanland där den första gången påträffades 1975. Så sent som i juni 1988 förekom den rikligt på åtminstone en lokal. Därefter tog igenväxningen fart vilket dramatiskt minskade förekomsten av stenfrö som är en ljus- och värmekrävande växt. När lokalen återbesöktes 2001 hittades inte längre prickig stenfrömal. Flera återbesök har därefter gjorts vilket utmynnade i denna inventering år 2010 då fjärilen eftersöktes på de lokaler som arten är känd ifrån och där stenfrö fortfarande förekommer. Även lokaler från vilka stenfrö finns noterad, men inte fjärilen, inventerades.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_21&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss