Dagvattnets sammansättning i Västerås stad – En kunskapssammanställning

Under 2009 tilldelades Länsstyrelsen medel för att verka för en minskning av näringsbelastningen på havsmiljön. Källfördelningar för fosfor och kväve inom Norra Östersjöns vattendistrikt visar att dagvattnet är en relativt stor källa till övergödningen av såväl våra inlandsvatten som Östersjön. Kunskapen om dagvattnets sammansättning är däremot ofta bristfällig och därmed är förutsättningarna för att sätta in kostnadseffektiva åtgärder begränsade. Inom Västerås stad har mätningar av dagvattnets sammansättning genomförts i olika sammanhang och med olika syften. Stadens HAD-grupp (Hantering av Dagvatten) har under senare år uppmärksammat bristen på en aktuell sammanställning av data om dagvattnets sammansättning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_11&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss