Dagfjärilsövervakning 2009 - en förstudie inom regional miljöövervakning

Eftersom dagfjärilar reagerar snabbt på förändringar i miljön och är förhållandevis lätta att artbestämma är de en intressant grupp av övervaka. Flera sådana projekt har på senare år startat och planeras starta i Sverige. Länsstyrelsen i Västmanlands län genomförde under 2009 på försök en volontärbaserad form av linjeinventering längs så kallade slingor, indelade efter omgivande naturtyper. 8 stycken slingor fördelade på 4 kommuner inventerades vid 3 tillfällen. Alla dagfjärilar som observerades inom 5 m från inventeraren registrerades i ett protokoll. Totalt gav inventeringen 1219 fjärilsobservationer av vilka 1144 kunde bestämmas till art. 49 arter observerades, bland annat en som inte noterats i länet sedan 1980-talet (gullvivefjäril).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_09&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss