Bäckrödingen i Västmanlands län

Amerikansk bäckröding/bäckröding (Salvelinus fontinalis) lokalt benämnd källax infördes till fiskodlingar i Sverige från Nordamerika i slutet av 1800-talet. Benämningen källax kommer av artens förmåga att etablera sig och trivas i vattendragens minsta och översta källflöden (jfr fontinalis = källa). Efter införseln till Sverige har den lättodlade arten också etablerat bestånd i flera vatten. Uppgifter ger vid handen att den numera förekommer i minst 400 självreproducerade bestånd inom landet. Arten har visat sig kunna reproducera och sprida sig även inom och till miljöer som inte nyttjas av andra fiskarter. Den ställer lägre krav på miljön än öring och flertalet andra fiskarter. Den kan därför trivas och fortplanta sig i mycket små och sura/försurade vattendrag där annan fisk saknas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_10&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss