Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador

Länsstyrelsen i Västmanlands län lämnar årligen ett Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador till Naturvårdsverket. Programmet ska innehålla följande delar; 1 en del som behandlar bakgrund, mål, strategi och organisation 2 en lägesredovisning 3 ett program för de närmaste fem åren, samt 4 ansökan om medel för den efterbehandlingsverksamhet som planeras. Därtill ska även en nyckeltalsredovisning göras som underlag för utvärdering och miljömålsuppföljning och redovisningar i enlighet med bidragsbeslut. I Naturvårdsverkets ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering” redogörs i detalj för vad programmet bör innehålla. I föreliggande rapport presenteras del ett, två och tre.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_14&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss