Program för regional miljöövervakning i Västmanlands län 2009-2014

Vissa miljöfrågor blir under en period stora i samhällsdebatten. De senaste åren har klimatförändringar diskuterats flitigt, vare sig utgångspunkten varit lokal - som kraftiga regn och översvämningar - eller global - som toppmöten om utsläppsbegränsningar. Tidigare har t ex försurning av mark och vatten uppmärksammats mycket. Andra frågor får inga stora rubriker, men har ändå påtaglig betydelse. Gemensamt för dem alla är dock behovet av bra kunskap om tillståndet och hur det förändrats, om orsakssamband och framtidsutsikter. Vid sidan av forskningen har här den reguljära övervakningen av miljön en viktig uppgift i uppföljningen av de miljömål som samhället satt upp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_13&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss