Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Plan för restaurering av vattendrag i Västmanlands län 2009-2010

Länsstyrelsen i Västmanlands län har under 2008/2009 tagit fram en plan för restaurering av vattendrag. Det övergripande syftet med planen är att tydliggöra vilka vattendrag och vilka restaureringsåtgärder som är prioriterade att finansiera med statliga medel. Den viktigaste utgångspunkten för planen är miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, delmål 2. Den nationella strategin för restaurering av skyddsvärda vattendrag är styrande för arbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_18&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss