Övergödda havsvikar och kustnära sjöar inom Norra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelserna i de södra vattendistrikten har i enlighet med uppdrag 51b i regleringsbrevet för 2007 arbetat med att inventera behovet av och möjligheterna till åtgärder i kustnära miljöer. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter i dessa distrikt har getts en samordnande roll i arbetet. Denna rapport avser de delar av uppdraget som är avgränsade till Norra Östersjöns Vattendistrikt och de kustlän som ingår däri; Södermanland, Stockholm och Uppsala.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_05&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss