Grundvatten i Västmanlands län

I Västmanlands län finns det stora mängder grundvatten i rullstensåsarna. Grundvattnets kvalitet riskerar att försämras vid föroreningspåverkan och exploatering av åsarna. En sammanställning av de vattenkemiska resultaten från de större kommunala grundvattentäkterna genomförs ungefär vart 5:e år inom den regionala miljöövervakningen för att upptäcka förändrad vattenkvalitet. I den här sammanställningen ingår elva av de kommunala grundvattentäkterna. Dessa har valts ut utifrån tidigare gjorda sammanställningar från år 1995 respektive år 2002. För att följa upp resultaten från den förra utvärderingen inkluderas bedömningar gjorda med både de äldre bedömningsgrunderna och SGUs nu gällande föreskrifter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_9&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss