Familjehemsvård i Västmanland

Socialtjänsten har ett omfattande ansvar för de barn som placeras i familjehem. Genom forskning, tillsyn och vittnesmål från vuxna, som under sin barndom varit placerade i familjehem, har många exempel givits på barn som farit illa i samhällsvård. Barn i familjehem är en grupp som exponeras för fler riskfaktorer under sin uppväxt än andra barn. När ett barn placeras i familjehem tar socialtjänsten över ansvaret från barnets föräldrar. Socialtjänsten ska då se till att barnet får en god och trygg tillvaro med gynnsamma uppväxtförhållanden. Det är utifrån barnets situation därför helt avgörande att socialtjänsten noggrant planerar, genomför och följer upp vården gällande barn i familjehem. Socialtjänsten har lagstadgat skyldighet att se till att familjehem rekryteras, utreds och godkänns.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Människa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_24&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss