Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Elfisken i 27 vattendrag i Västmanlands län

Fiskarter och fiskbestånd i Västmanlands län har under lång tid tillbaka utsatts för påverkan i form av t ex vattenregleringar, dammbyggnationer, försurning och övergödning. Behovet av kartläggning av fiskbeståndens status och utbredning i länet är stort och Länsstyrelsen utför årligen elfisken på ett antal lokaler i länet. I samband med vattendirektivets införande (ramdirektivet för vatten 2000/60/EG) kommer det också att införas miljökvalitetsnormer för rinnande vatten i så kallade vattendragsförekomster. En av bedömningsgrunderna av vattendragsförekomstens status är fisk. Syftet med den här undersökningen är att i 27 lokaler i vattendrag ge underlag för statusbedömning, men också ur ett mer allmänt perspektiv, utöka kunskapen om fiskarter och dess utbredning i Västmanländska vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_07&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss