Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöskydd i lantbruk

Det här projektet omfattade lantbruk utan djurhållning. Det syftade till att kartlägga förhållandena på sådana företag i länet och att likrikta tillsynsmyndigheternas bedömningar vid inspektion. Inom ramen för projektet gjordes under första halvåret av 2007 inspektioner på 41 gårdar i länet. I fokus för inspektionerna var förvaring och hantering av kemiska bekämpningsmedel och andra kemikalier samt hantering av farligt avfall. Inför inspektionerna utformades en checklista och tillhörande bedömningsgrunder för att underlätta bedömningen av de delar som inspekterades. Vid samtliga gårdar som besöktes hade kemisk bekämpning utförts av behöriga sprutförare. Sprutjournaler fanns tillgängliga vid besöket. I vissa fall upptäcktes brister i dokumentationen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_18&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss