Uppföljning av flyktingintroduktionen i Västmanlands län 2006. Resultat av genomförd enkätundersökning

Denna rapport handlar huvudsakligen om den del av de nyanlända invandrarna som går genom mottagningssystemet för asylsökande. För dessa utgår statlig ersättning till mottagande kommun för att bland annat ordna introduktionen. Under 2006 gällde detta mottagande 983 personer i länet. Samtliga länets kommuner har under året haft ett organiserat flyktingmottagande. Av Västmanlands 248 489 invånare 2006 var 36 751 eller 15 % födda utomlands. Bland länets kommuner har Surahammar största andelen utlandsfödda i sin befolkning, 18 %, medan Sala har lägsta andelen, 8 %. Det stora antalet finländare som invandrade av arbetskraftsskäl på 1960-talet förklarar den höga andelen i Surahammar och i andra industrikommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_06&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss