Övervakning av rödlistade kärlväxter. Floraväkteri i Västmanland under åren 2002 till 2007

Våra kärlväxter, det vill säga det vi i dagligt tal brukar kalla vanliga blommor, men också gräs, halvgräs, ormbunkar och lummerväxter, ligger de flesta människor varmt om hjärtat. Vi sjunger om dem, plockar dem och gläds åt dem under det korta och intensiva sommarhalvåret. Dessvärre har många arter blivit allt ovanligare under det senaste seklet, främst på grund av ett storskaligare jord och skogsbruk. I Västmanlands län bedöms i dagsläget ca 45 kärlväxtarter (antalet rödlistade kärlväxter som är påträffade i länet efter 1970) inte ha långsiktigt livskraftiga populationer. Dessa arter finns upptagna på den så kallade rödlistan. Sedan 2002 pågår floraövervakning av länets rödlistade kärlväxter. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen, men inventeringarna utförs av våra ovärderliga floraväktare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_16&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss