Lönar det sig? En ekonomisk utvärdering av personligt ombudsverksamheten i Västmanland.

Denna rapport redovisar de ekonomiska effekterna av PO-verksamheten i Västmanlands län. Studiens övergripande syfte har varit att studera de ekonomiska effekterna för berörda myndigheter och samhället i stort på kort och lång sikt. Leder PO-verksamheten till att samhällets resursutnyttjande för denna målgrupp blir mera effektiv? Leder PO-verksamheten till kortsiktiga kostnader som på sikt, genom att den enskildes hälsa och livssituation förbättras kräver allt mindre insatser och resurser? Leder PO-verksamheten till att kostnaderna för psykiskt funktionshindrade omfördelas? Syftet är också att skapa, tillföra och sprida kunskap samt synliggöra de ekonomiska effekterna på ett sådant vis att verksamheten ska kunna utvecklas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Människa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_02&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss