Hur jämställt är Västmanlands län? Fakta om kvinnor och män i länet och kommunerna

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män skall ha samma makt att forma sina egna liv och samhället. Det innebär att kvinnor och män skall ha samma möjligheter; rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Exempel på områden är att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, att kvinnor och män delar på ansvaret för barn, familj och barn samt att delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället. Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser samt om att värdera kvinnor och män lika. För att nå jämställdhetsmålen skall strategin jämställdhetsintegrering användas. Det innebär att jämställdhet skall föras in i såväl beslutsfattande som i genomförande av verksamhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_03&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss