Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Västmanlands län 31 december 2006

Länsstyrelserna har sedan år 2000 haft som särskilt uppdrag att till regeringen redovisa antalet ej verkställda domar, beslut och avslagsbeslut trots behov enligt 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Redovisningen avser äldre personer och personer med funktionshinder. Anledningen är att rättssäkerheten för enskilda äventyras så länge kommuner och landsting underlåter att tillhandahålla de insatser de har rätt till. Denna rapport redovisar antalet ej verkställda domar, beslut och avslagsbeslut trots bedömt behov i Västmanlands län den 31 december 2006. Datainsamlingen har skett genom enkäter till länets kommuner och Västmanlands läns landsting.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Människa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_11&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss