Kartläggning av värdefulla vattendragsmiljöer - Svartåns avrinningsområde

Under försommaren 2005 biotopkarterades vattendrag i Svartåns vattensystem och i den här rapporten redovisas resultaten av fältinsatserna. Syftet med arbetet är att få ökad kunskap om länets värdefulla vattenmiljöer. Genom framtida uppföljning kan man se om det skett några förändringar i vattenmiljöerna och resultaten är därmed användbara för miljöövervakningsändamål. En annan viktig uppgift är att få kunskap om värdefulla vattenmiljöer, som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Underlaget ska gå att använda både i arbetet med att skydda vattenområden och vid prioriteringar av restaureringsåtgärder i vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_02&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss