Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län den 31 december 2005

Länsstyrelserna har sedan år 2000 haft som särskilt uppdrag att till regeringen redovisa antalet ej verkställda domar, beslut och avslagsbeslut trots behov enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Anledningen är att rättssäkerheten för människor med olika former av funktionshinder äventyras så länge kommuner och landsting underlåter att tillhandahålla de insatser de har rätt till. Lagstiftningen har delvis anpassats till rådande situation. Den 1 juli 2002 ersattes Länsstyrelsernas möjligheter att vitesförelägga med en sanktionsavgift. En kommun eller landsting som underlåter att utan särskilt dröjsmål tillhandahålla av domstol beslutad insats enligt 9 § LSS eller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL kan av domstol åläggas att betala en särskild avgift.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Människa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_18&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss