Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora opåverkade områden i Västmanlands län

Förslag till 33 stora opåverkade områden togs fram av Länsstyrelsen den 1 september 1988, i form av en analog karta samt tillhörande beskrivning. Detta underlagsmaterial har nu uppdaterats med nytt kunskapsmaterial, t.ex. omvärldsförändringar i form av nya vägar och master som har byggts m.m. Syftet med detta uppdaterade arbete var att lokalisera, bestämma antal och storlek på de nya områdena. Analysen gjordes med stöd av geografiskt informationssystem, i detta fall ArcGIS 9.0 Model Builder, vilket även innebär att kartmaterialet lätt kan uppdateras årligen med ny information och kunskapsmaterial. Som grund för analysen användes bl.a. Geografiska Sverigedata (GSD), vilket är samlingsnamnet för Lantmäteriets geografiska databaser med grundläggande, lägesbestämd landskapsinformation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_16&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss