Stärkt skydd för barn? Kartläggning av socialnämndens skyldighet att särskilt överväga överflyttning av vårdnad för barn placerade i familjehem.

I syfte att stärka barnperspektivet infördes den 1 juli 2003 en lagändring med innebörden att socialnämnden är ålagd att särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden när den unge varit placerad i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes. Länsstyrelsen i Västmanlands län har genom enkäter till länets socialnämnder genomfört en kartläggning avseende dessa bestämmelser. Kartläggningen omfattar perioden 1 juli 2003 till 31 december 2004 och innefattar barn i åldern 3 – 18 år som varit placerade i samma familjehem i tre år från det att placeringen verkställdes. Socialtjänsten i länet har uppgett att 151 barn har varit placerade i samma familjehem i minst tre år under tidsperioden 1 juli 2003 till 31 december 2004.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_11&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss