Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter 1994-2004

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning av utsläppsrelaterade uppgifter från länets kommunala avloppsreningsverk. Syftet med denna rapport är att ge myndigheter och verksamhetsansvariga en samlad bild av hur stora förändringarna av utsläppsmängderna har varit under en längre period. Sammanställningen innehåller uppgifter hämtade från miljörapporter för åren 1994-2004. Det finns 15 tillståndspliktiga kommunala avloppsreningsverk i Västmanland. Från 1994 fram till år 1997 var inkommande avloppsvattenmängd relativt konstant. 1998 var inkommande avloppsvattenmängd betydligt större än 1997. Volymen inkommande avloppsvatten till reningsverken är direkt relaterad till nederbördens storlek. Detta beror på tillförsel av dagvatten till avloppsledningsnätet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_22&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss