Industrialismens samhällsbyggande i Västerås stad - från 1800-talets slut till 1900-talets början

För att tydliggöra kulturmiljövårdens intressen och för att underlätta länsstyrelsens arbete med att utöva tillsyn över riksintresset har det funnits ett behov av ett översiktligt material som förtydligar värdetextens formuleringar ”industrialismens samhällsbyggande vi 1800-talets slut och 1900-talets början” samt ”Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som hör samman med funktionen som förvaltningsstad. Industri- och bostadsbebyggelse från 1900-talets början samt parkzonen vid järnvägen.” Under 2001 till 2003 har Länsstyrelsen i Västmanlands län därför låtit ta fram ett sådant material. Syftet med denna rapport är att undersöka och precisera den bebyggda miljö som faller inom ramen för ovan nämnda delar av riksintressets värdetext.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_04&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss