Förslag på ämnen för screening i Kolbäcksåns avrinningsområde

Kolbäcksån rinner genom de centrala delarna av Bergslagen och mynnar ut i Mälaren. Gruvdrift och metallhantering har under lång tid varit de dominerande näringarna i avrinningsområdet. Detta har lett till att betydande mängder metaller har tillförts vattensystemet och höga halter av metaller finns i sjöarnas sediment. För att få en uppfattning om vilka kemikalier som används i området skickades en enkät om kemikalieanvändning till tillstånds- och anmälningspliktiga företag, samt ett färre antal övriga verksamheter. Befintliga data undersöktes också för att få en uppfattning om vilka eventuella miljöfarliga ämnen som används i avrinningsområdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_02&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss