Inventering av svämskog i Färnebofjärdens nationalpark

Svämskogarna i Färnebofjärden är mycket artrika och ett stort antal hotade arter har påträffats i dessa, framförallt på asp och ek. Under 1900-talets senare del har dock översvämningarna minskat till följd av att Österdalälven regleras i stora magasin ibland annat Trängslet och Siljan. Detta har lett till att gran börjat vandra in i svämskogen. Syftet med denna inventering var att beskriva de förändringar, framförallt i trädskiktet, som pågår i svämskogarna och i hur stor utsträckning svämskogarna är på väg att övergå från att vara aspdominerade till att vara grandominerade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_13&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss