Asköviken Limnologisk undersökning 2001

Asköviken är en av länets värdefullaste fågellokaler och det är därför viktigt att dokumentera förändringar i området som kan påverka fågellivet. Askövikens fågelliv är väldokumenterat och vissa förändringar har noterats, bland annat har brunanden slutat häcka. Förändringarna kan ha flera orsaker, men den viktigaste är troligtvis förändringar i vikens växt- och djurliv. Tidigare har inventeringar gjorts av Askövikens vattenvegetation, botten- och fiskfauna under olika år. Denna undersökning har genomförts för att erhålla en samlad grunddokumentation av Asköviken under ett och samma år, i syfte att göra en samlad bedömning av Askövikens limnologiska status som sedan kan följas upp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_08&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss