Bråfors bergsmansby

Bråfors är en av landets äldsta bergsmansbyar. I hyttan tillverkades järn och på gården bedrevs jordbruk för att försörja både människor och djur med mat. Arkeologiska undersökningar visar att järntillverkningen började redan på 1200-talet. Sista gången hyttan användes var år 1902.

Fyra röda hus, en å i förgrunden, tre av husen speglas i vattnet.

Foto: Fredrik Ramström

Här kan du se resterna av hyttan och konstkanalen som byggdes för att kunna ta till vara vattnets kraft. Här kan du också se spåren av hur jordbruk bedrevs förr i tiden, till exempel de gamla byggnaderna. I hagarna betar får och kor som håller landskapet öppet.

Vandringsleder

Ta gärna en promenad i den vackra omgivningen och se spåren efter äldre tiders brukande. Vandringslederna är har vitmarkerade stolpar med en svart kringla. Norr om vägen finns två slingor, en längre som är 2,2 kilometer och en kortare som är
1,8 kilometer. Slingan söder om vägen är 1,5 kilometer lång. Rastplatser hittar du både i den norra och södra delen.

Eftersom vandringslederna går genom hagar där kor och får betar är det viktigt att du stänger grindarna efter dig. Har du hund med dig måste den vara kopplad.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i kulturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets kulturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gå över äng eller åker som inte är skördad
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • gräva upp eller plocka växter
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur
 • göra upp eld
 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 2006

Areal: Cirka 80 ha

Ägarförhållanden: Privat

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen