Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bråfors bergsmansby

Bråfors är en av landets äldsta bergsmansbyar. I hyttan tillverkades järn och på gården bedrevs jordbruk för att försörja både människor och djur med mat. Arkeologiska undersökningar visar att järntillverkningen började redan på 1200-talet. Sista gången hyttan användes var år 1902.

Fyra röda hus, en å i förgrunden, tre av husen speglas i vattnet.

Några av alla gamla byggnader du kan se i Bråfors. Foto: Fredrik Ramström

Här kan du se resterna av hyttan och konstkanalen som byggdes för att kunna ta till vara vattnets kraft. Här kan du också se spåren av hur jordbruk bedrevs förr i tiden, till exempel de gamla byggnaderna. I hagarna betar får och kor som håller landskapet öppet.

Vandringsleder

Ta gärna en promenad i den vackra omgivningen och se spåren efter äldre tiders brukande. Vandringslederna är har vitmarkerade stolpar med en svart kringla. Norr om vägen finns två slingor, en längre som är 2,2 kilometer och en kortare som är
1,8 kilometer. Slingan söder om vägen är 1,5 kilometer lång. Rastplatser hittar du både i den norra och södra delen.

Eftersom vandringslederna går genom hagar där kor och får betar är det viktigt att du stänger grindarna efter dig. Har du hund med dig måste den vara kopplad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i kulturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets kulturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gå över äng eller åker som inte är skördad
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • gräva upp eller plocka växter
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur
 • göra upp eld

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 2006

Areal: Cirka 80 ha

Ägarförhållanden: Privat

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bråfors ligger cirka 5 kilometer nordväst om Fagersta. Från Fagersta kör på väg 68 mot Gävle och Norberg. Kör cirka 1 kilometer. Sväng vänster vid skylt "19 Söderbärke och 5 Kulturreservat". Kör 3,6 kilometer. Sväng höger vid skylt "Hemshyttan 8 och Bråfors 1". Kör 1 kilometer. Parkering finns vid den röda ladan där vägen delar sig.

Kontakt

Enheten för samhällsplanering och kulturmiljö

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss