Björksta bronsåldersbygd

Välkommen till Björksta bronsåldersbygd! Björksta bronsåldersbygd består av sex besöksplatser där du kan se och känna på hällristningar. Här ristade människorna på bronsåldern (1800-500 före vår tideräkning) in bilder och symboler i stenhällar, som till exempel skepp, fotsulor, solhjul, vagnar och små gropar.

En berghäll med en hällristning av ett skepp som är ifyllt med rött.

Ristning av ett skepp i Vallen, Björksta bronsåldersbygd. Foto: Ylva Granath

Vid varje besöksplats kan du se olika hällristningar och läsa mer om vad de olika bilderna kan ha haft för betydelse för dåtidens människor.

Börja gärna ditt besök vid Björksta kyrka. Här finns information om de olika besöksplatserna,  bronsåldern och hällristningar. Här finns också en toalett.

Övriga besöksplatser ligger i närheten av bostadshus, respektera allemansrätten och privatlivet.

I filmen pratar landshövding Minoo Akhtarzand, författaren Sven-Gunnar Broström och ordförande för Björksta hembygdsförening Göte Harrström om boken Hällristningar i Västmanlands län.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig
  • Tillgänglighet
  • Toalett