Inventering mjukbottenfauna i Västernorrland 2019

Denna inventering är en del i arbetet med att öka kunskapen om livet under havsytan i Västernorrland. På och i botten i vårt havsområde lever en mängd små djur, vilka gemensamt kallas för bottenfauna. Dessa små djur förekommer från kustnära grunda områden ner till riktigt djupa områden. I Västernorrland har vi ingen heltäckande kunskap om bottenfaunan. Det finns några områden som undersöks löpande, men också stora områden som inte har inventerats. Den här studien bidrar till att öka vår kunskap om dessa så viktiga miljöer. Fokus denna gång har varit grunda mjukbottnar ner till cirka 20 meters djup. Denna studie visar att även bottenfaunan är rik och visar på höga naturvärden i flera av de undersökta grunda mjukbottnarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=162&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss