Handbok för skötsel och restaurering av rikkärr

Denna handbok är en del av arbetet med Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter och den berör specifikt åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Arbetet är också en viktig del för arbetet att nå miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt och djurliv. Rikkärrens unika biologiska mångfald består av ekosystemet rikkärr med dess vegetation och arter samt deras specifika genetiska variation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=156&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss