Uppföljning av Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län 2018–2022

Det är nu fem år sedan Länsstyrelsen Västernorrland tog fram en handlingsplan för klimatanpassning. Det är hög tid att se tillbaka på vad som gjorts så att vi har en bild av vad vi behöver göra framåt när nästa handlingsplan ska tas fram. Har länet blivit mer robust? Har kunskapen ökat om hur vårt län kommer att påverkas av klimatförändringarna och var vi är sårbara? Den här sammanställningen av vad som genomförts av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen ger en bild av hur långt vi kommit i länets klimatanpassningsarbete. Den blir en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med den klimat- och sårbarhetsanalys som ska tas fram under kommande år. Därefter kommer vi att ta fram en ny handlingsplan som visar vägen framåt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=76&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss