Inventering av fiskbestånd i grunda vikar med båtelfiske längs Bottenhavskusten i Västernorrlands län 2022

Denna inventering är gjord i syfte att öka kunskapen om länets marina miljö, inte minst vilka områden som är viktiga för vårlekande arter av fisk i havet, framför allt gädda. Inventeringen har fokuserat på vågskyddade grunda havsvikar och omfattar en handfull vikar i länet. Årets inventering är utförd av VFK Vatten Fiskevårdskonsult IT på uppdrag av länsstyrelsen Västernorrland. De slutsatser och bedömningar som görs är gjorda av VFK.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=94&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss