Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Statlig närvaro och service i Västernorrlands län

Precis som det konstaterats i tidigare rapporteringar, så har statliga myndigheters närvaro i länet en betydande påverkan på Västernorrlands utveckling. Den statliga närvaron och servicen är viktig för medborgarens möjligheter att ta del av, föra dialog och bli delaktig i frågor som rör både den enskilda individen och statliga myndigheter som samhällsinstitutioner. I Västernorrlands län finns 42 myndigheter representerade, med 111 statliga arbetsställen år 2021. Det fanns 6773 statligt sysselsatta i länet fördelat på länets sju kommuner år 2020. Västernorrland har en högre andel, sett till befolkningsstorlek, sysselsatta i statlig sektor jämfört med riket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Stat och kommun

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=37&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss