Riskhantering vid transportleder för farligt gods

Vid planläggning ska bebyggelse, enligt plan– och bygglagen, lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt till risk för olyckor. Att tidigt involvera riskhanteringsaspekter i detaljplanering, översiktsplanering och lovärenden har ett stort värde. Bedömningarna behöver göras ur ett långsiktigt helhetsperspektiv för att undvika olämplig lokalisering som begränsar framtida samhällsutveckling. Ofta blir det nödvändigt att göra avvägningar mellan olika intressen, såväl allmänna som enskilda. Behov av särskilt robusta lösningar finns exempelvis vid samhällsviktig verksamhet, mycket känslig markanvändning och viktig infrastruktur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Rådgivning
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=332&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss