Regionalt skogsprogram 2020-2030

Västernorrland och världen står inför stora utmaningar. Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen och bibehålla den biologiska mångfalden. I den samhällsomställning som vi står inför finns både många utmaningar och möjligheter. Skogen är en viktig tillgång för Västernorrland i omställningen till en cirkulär biobaserad ekonomi. Det regionala skogsprogrammet i Västernorrland har tagits fram i bred samverkan mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Skogsstyrelsen, näringsliv, forskning och ideella föreningar. Arbetet med att ta fram det regionala skogsprogrammet har varit samrådsinriktad och innefattat dialogmöten med en stor skara av intressenter med koppling till skogens olika värden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Näringsliv
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2020_8&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss