Regional livsmedelsstrategi Västernorrland

Den regionala livsmedelsstrategin anger regionala prioriteringar och visar hur livsmedelskedjan i Västernorrlands län kan bidra till att uppnå den vision och de mål för länet som gemensamt tagits fram i vår regionala utvecklingsstrategi. Utifrån de tre målområden som angivits i den nationella livsmedelsstrategin kommer vi i länet att koncentrera våra insatser kommande år. Vi ska bland annat arbeta för: Ett ökat förtroende mellan myndigheter, näringsliv och konsumenter. Mer västernorrländsk mat i den privata och offentliga måltiden. Ökad samverkan för kompetensförsörjning och produktutveckling. Det är i bred samverkan som strategin tagits fram. Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Lantbrukarnas Riksförbund Västernorrland har ingått i det operativa projektsekretariatet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Livsmedelskontroll

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2021_7&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss