Regional handlingskraft – Handlingsplan för en sammanhängande planering av totalförsvaret i de fyra nordliga länen

Regional handlingskraft är en regional handlingsplan för en sammanhängande totalförsvarsplanering 2021–2025. Handlingsplanen är framtaget gemensamt av de fyra nordliga länen Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland och Försvarsmakten. Den regionala handlingsplanen beskriver vad som behöver göras för att utveckla totalförsvaret i de fyra nordliga länen Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Den tar upp gemensamma frågor för norrlänen och hur arbetet på länsnivå och aktörsnivå ska stärkas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=72&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss