Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fiskvägsinventering 2018-2019

Fiskeutredningsgruppen (FUG) vid Norrbottens- Västernorrlands- och Västra Götalands länsstyrelser har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten inventerat och dokumenterat fiskvägar i Sverige. Denna rapport avhandlar fiskvägar i Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län och är utförd av FUG vid Länsstyrelsen Västernorrland. För att erhålla ett underlag på förekommande fiskvägar har utdrag ur databasen ”Åtgärder i vatten” inhämtats. Underlaget har sedan kompletterats med hjälp av medarbetare i de berörda länen. Fiskvägarna har därefter besökts i fält. Fältinventeringarna genomfördes från juni till november åren 2018 och 2019. Totalt omfattar rapporten 134 fiskvägar, varav 64 i Gävleborg, 27 i Västernorrlands län och 43 i Jämtlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Fiskerinäring

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2020_2&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss