Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Underlag för översiktsplanering - Sammanfattande redogörelse Västernorrlands län 2020

Länsstyrelsen redovisar i denna rapport aktuellt planeringsunderlag för Västernorrlands län som sedan kan ligga till grund för framtagande och revidering av kommunala översiktsplaner. Tanken är att kommunen ska ha den sammanfattande redogörelsen som underlag för sin aktualitetsprövning. Då länsstyrelsen enligt lag ska lämna en sammanfattande redogörelse oberoende av var i översiktsplaneprocessen kommunen befinner sig, kan den dock komma att fylla olika funktioner hos olika kommuner. Den kan vara ett viktigt och värdefullt underlag inför kommunens aktualitetsprövning, men även ett bra underlag i arbetet med en ny översiktsplan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2020_5&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss